První rozšířené jednání technického konsorcia

Co nás čeká

za 3 dny, 28.4.
klasifikační porada pro maturitní třídy v 9:30 ve sborovně

 

 

 

 

 

První rozšířené jednání technického konsorcia

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor: Jednání řídíla prorektorka Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D.

Sdružení jihočeských odborných škol, spolupracujících s Vysokou školou technickou a ekonomickou (VŠTE) v Českých Budějovicích, se sešlo ve čtvrtek 5. září v hlavní budově vysoké školy na svém prvním rozšířeném jednání, jehož se zúčastnili také zástupci významných jihočeských firem. Technické a vzdělávací konsorcium vzniklo v dubnu 2013, jeho zakládajícími členy se vedle VŠTE staly tři technické školy, mezi nimi SPŠ Tábor (viz http://www.sps-tabor.cz/cz/skola/udalosti/sps-tabor-spoluzakladatelem-technickeho-konsorcia).

Během několika měsíců se k zakládajícím členům připojilo dalších devět jihočeských středních škol, zájem o spolupráci mají například firmy Motor Jikov Group a.s. České Budějovice, ZVVZ a.s. Milevsko nebo Jihostroj a.s. Velešín. Spolupráci s Technickým a vzdělávacím konsorciem zařadil do svých strategických záměrů také Jihočeský kraj jako zřizovatel zapojených středních škol.

První společné jednání se zaměřilo na představení cílů a poslání konsorcia, což byla důležitá informace zejména pro hosty setkání. Pak už následovala pracovní část, v níž zástupci VŠTE hovořili o realizovaných nebo chystaných programech a projektech s předpokládanou spoluúčastí středních odborných škol. Důraz byl kladen rovněž na propagaci existence konsorcia mezi širokou veřejností, k čemuž by měla posloužit účast na 19. ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti ve dnech 20. až 22. listopadu 2013 (viz http://www.vcb.cz/kalendar/109-vzdelani-a-remeslo) a další společně organizované aktivity (dny otevřených dveří, publikační činnost, účast na konferencích, propojení elektronických médií).

(gam)
(foto: Marcel Gause, VŠTE)

Chci informace o škole

Krátké zprávy

Pátek, 25. duben 2014
Dnes se uzavírá evidence docházky maturitních tříd. To ty 4 roky utekly, nezdá se vám?
Čtvrtek, 24. duben 2014
poslední možnost vylepšit si konečnou klasifikaci mají maturanti - dnes je uzávěrka zápisu známek do SASu pro maturitní třídy
Úterý, 22. duben 2014
Všem uchazečům o studium na naší škole přejeme bystré hlavy a hodně štěstí u dnešních a zítřejších přijímacích zkoušek !!!
Úterý, 22. duben 2014
Výuka v budově A je dnes a zítra až od 3.vyučovací hodiny, některé třídy mají zajímavé exkurze: do vily Tugendhat, do protivínského pivovaru
Čtvrtek, 17. duben 2014
I když jsou prázdniny, v prumce je ruch: běží vzdělávání pro pedagogy, někteří čtvrťáci se přišli společně doučovat matematiku před maturito
Středa, 16. duben 2014
Další žáci ZŠ absolvují výuku v dílnách SPŠ Tábor - dnes přijedou děti z Bechyně. A od zítřka máme Velikonoční prázdniny!!!
Úterý, 15. duben 2014
Plná prumka žáků partnerských ZŠ: v dílnách jsou děti ze ZŠ Husova, v učebnách a laboratořích má ZŠ Soběslav -Komenského 2.projektový den
Úterý, 15. duben 2014
Divadelní klasika - Zkrocení zlé ženy uvidí dnes prváci v táborském DON
Pátek, 11. duben 2014
6.setkání projektu EUC-Comenius končí, loučíme se s přáteli ze 6 zemí a těšíme se na shledání v červnu v Turecku
Pátek, 11. duben 2014
Držíme palce našim silovým vícebojařům a také autorům žákovských projektů Enersol. Doufáme, že někteří přivezou medaile z finálových kol :-)
Pátek, 11. duben 2014
zástupci VOŠ Písek informují naše maturanty o možnostech dalšího studia
Čtvrtek, 10. duben 2014
Rozjeli jsme se: projekt EUC-Comenius na exkurzi do Prahy,projekt Enersol na finále do Otrokovic a siláci-vícebojaři na finále ČR do Karviné
Středa, 09. duben 2014
Po pracovním dopoledni ve škole čeká členy projektu EUC - Comenius exkurze do JE Temelín, prohlídka Hluboké a husitský večer v Housově mlýně
Úterý, 08. duben 2014
Projektové setkání EUC zahájilo činnost, odpoledne nás čeká přijetí panem starostou a prohlídka historického centra.
Úterý, 08. duben 2014
Přebory středních škol pod vysokými koši: dnes děvčata na areálu, zítra chlapci v tělocvičně GPdC.
Pondělí, 07. duben 2014
Dnes začíná 6.projektové setkání Energy Unites Cultures. Těšíme se na přátele z Německa, Polska, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a Turecka
Sobota, 05. duben 2014
Pokus o světový rekord ve výrobě píšťalek a společném pískání probíhá od 10 do 17 hod. v areálu Komora. Kromě toho v tutéž dobu ve 20zemích
Pátek, 04. duben 2014
Lyceisté z 1La se vydali na anglické divadelní představení do Českých Budějovic. Do you understand?
Středa, 02. duben 2014
třídní schůzky rodičů a zákonných zástupců žáků denního studia a volby části školské rady probíhají od 15 a 16 hodin podle harmonogramu
Úterý, 01. duben 2014
Klasifikační pedagogická rada za 3.čtvrtletí spojená s volbami části školské rady začíná dnes v 15 hodin. A pozor - není to apríl!!!