První rozšířené jednání technického konsorcia

Co nás čeká

za 4 dny, 1.9.
Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období: didaktické testy a písemné práce podle jednotného schematu 1.-5.9.2014 na spádových školách
za 4 dny, 1.9.
Maturitní zkoušky v podzimním období: 12:00 didaktický test z matematiky na spádové škole Bydlinského ( tzv. areál )
za 4 dny, 1.9.
zahájení školního roku 2014-15
za 5 dnů, 2.9.
Maturitní zkoušky v podzimním období: 8:00 didaktický test z angličtiny, 12:15 písemná práce z angličtiny na spádové škole Bydlinského
za 6 dnů, 3.9.
Maturitní zkoušky v podzimním období: 8:00 didaktický test z češtiny, 12:00 písemná práce z češtiny na spádové škole Bydlinského
za 14 dnů, 11.9.
Maturitní zkoušky v podzimním období: 8:00 zahájení obhajob maturitních prací a ústních zkoušek u všech komisí v budově A /Komenského 1670

 

 

 

 

 

První rozšířené jednání technického konsorcia

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor: Jednání řídíla prorektorka Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D.

Sdružení jihočeských odborných škol, spolupracujících s Vysokou školou technickou a ekonomickou (VŠTE) v Českých Budějovicích, se sešlo ve čtvrtek 5. září v hlavní budově vysoké školy na svém prvním rozšířeném jednání, jehož se zúčastnili také zástupci významných jihočeských firem. Technické a vzdělávací konsorcium vzniklo v dubnu 2013, jeho zakládajícími členy se vedle VŠTE staly tři technické školy, mezi nimi SPŠ Tábor (viz http://www.sps-tabor.cz/cz/skola/udalosti/sps-tabor-spoluzakladatelem-technickeho-konsorcia).

Během několika měsíců se k zakládajícím členům připojilo dalších devět jihočeských středních škol, zájem o spolupráci mají například firmy Motor Jikov Group a.s. České Budějovice, ZVVZ a.s. Milevsko nebo Jihostroj a.s. Velešín. Spolupráci s Technickým a vzdělávacím konsorciem zařadil do svých strategických záměrů také Jihočeský kraj jako zřizovatel zapojených středních škol.

První společné jednání se zaměřilo na představení cílů a poslání konsorcia, což byla důležitá informace zejména pro hosty setkání. Pak už následovala pracovní část, v níž zástupci VŠTE hovořili o realizovaných nebo chystaných programech a projektech s předpokládanou spoluúčastí středních odborných škol. Důraz byl kladen rovněž na propagaci existence konsorcia mezi širokou veřejností, k čemuž by měla posloužit účast na 19. ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti ve dnech 20. až 22. listopadu 2013 (viz http://www.vcb.cz/kalendar/109-vzdelani-a-remeslo) a další společně organizované aktivity (dny otevřených dveří, publikační činnost, účast na konferencích, propojení elektronických médií).

(gam)
(foto: Marcel Gause, VŠTE)

Chci informace o škole

Krátké zprávy

Pondělí, 25. srpen 2014
Opravné komisionální zkoušky za 2.pololetí 2013-14 začínají dnes v 8 hodin, pokračují zítra podle harmonogramu
Pondělí, 25. srpen 2014
Vítáme všechny kolegy a kolegyně v přípravném týdnu nového školního roku. Ať se nám práce daří a čas plyne ve zdraví, pohodě a s úsměvem
Pátek, 22. srpen 2014
odevzdání maturitních prací pro podzimní období, odevzdání protokolů a výkresů k opravným zkouškám dnes do 14 hodin v podatelně školy
Pátek, 22. srpen 2014
Náhradní zkoušky za 2.pololetí 2013-14 ze všech předmětů studijních oborů a teoretické výuky učebních oborů dnes od 8 hodin v budovách A, B
Čtvrtek, 21. srpen 2014
Ve školních dílnách začínají dnes v 8 hodin náhradní zkoušky za 2.pololetí 2013-14 z předmětu odborný výcvik, pokračují zítra
Pondělí, 18. srpen 2014
Žákům přihlášeným k maturitě na podzim 2014 odešly pozvánky k DT a PP společné části. Všechny ústní zkoušky a obhajoby budou dne 11.9.2014
Pátek, 04. červenec 2014
žáci, kteří dostali poštou výpis z přihlášky k MZ, odevzdají podepsaný protokol do 7.7.2014 osobně či poštou do školy, výpis si ponechají
Úterý, 01. červenec 2014
užitečné info k písemným zkouškám MZ v podzimním období jsou na nástěnce v 1.posch. a na školní síti I/pro studenty/pro všechny/Maturity2014
Pondělí, 30. červen 2014
Prázdniny jsou tady! Užijte je ve zdraví.
Pátek, 27. červen 2014
Úsměvy, květiny, slavnostní šaty - zkrátka jde se pro vysvědčení ! Jaké je, o to se zasloužil každý sám. Hezké prázdniny všem!
Pátek, 27. červen 2014
Večer se vrací náš tým z Turecka z projektového setkání Energy Unites Cultures. To byl exotický závěr školního roku!
Čtvrtek, 26. červen 2014
Tradiční sportovní den na všech hřištích a tělocvičnách SPŠ předznamenává konec školního roku
Úterý, 24. červen 2014
Popoulárně naučný pořad o Ománu a arabském světě navštíví dnes naši žáci v Armádním domě od 8:30
Pondělí, 23. červen 2014
Na poslední projektové setkání Energy Unites Cultures odlétá dnes náš tým do tureckého Istanbulu. Těšíme se na exotický týden!
Pondělí, 23. červen 2014
Čerství absolventi učebních oborů budou dnes na zámku v Telči přijati do Cechu tesařů a klempířů
Pondělí, 23. červen 2014
Závěrečné účtování: klasifikační porada pro 1.-3.ročníky
Pátek, 20. červen 2014
Včera jsme uzavírali klasifikaci, dnes docházku za 2.pololetí
Pátek, 20. červen 2014
Vítáme nově přijaté žáky a jejich rodiče na úvodní schůzce, lyceisté ve 14 hodin, strojaři a stavaři v 15 hodin - říkáme tomu 0.rodičák :-)
Pátek, 20. červen 2014
Noví absolventi učebních oborů dnes převezmou své výuční listy v kinosále školy
Čtvrtek, 19. červen 2014
Poslední možnost vylepšit si konečnou klasifikaci - dnes je uzávěrka zápisu známek do SASu !!!