První rozšířené jednání technického konsorcia

Co nás čeká

za 3 dny, 22.9.
zahájení programu START pro třídu 1La
za 4 dny, 23.9.
Soutěž odborných dovedností Machři roku v Sokolově
za 5 dnů, 24.9.
zahájení programu START pro třídu 1Lb

 

 

 

 

 

První rozšířené jednání technického konsorcia

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor: Jednání řídíla prorektorka Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D.

Sdružení jihočeských odborných škol, spolupracujících s Vysokou školou technickou a ekonomickou (VŠTE) v Českých Budějovicích, se sešlo ve čtvrtek 5. září v hlavní budově vysoké školy na svém prvním rozšířeném jednání, jehož se zúčastnili také zástupci významných jihočeských firem. Technické a vzdělávací konsorcium vzniklo v dubnu 2013, jeho zakládajícími členy se vedle VŠTE staly tři technické školy, mezi nimi SPŠ Tábor (viz http://www.sps-tabor.cz/cz/skola/udalosti/sps-tabor-spoluzakladatelem-technickeho-konsorcia).

Během několika měsíců se k zakládajícím členům připojilo dalších devět jihočeských středních škol, zájem o spolupráci mají například firmy Motor Jikov Group a.s. České Budějovice, ZVVZ a.s. Milevsko nebo Jihostroj a.s. Velešín. Spolupráci s Technickým a vzdělávacím konsorciem zařadil do svých strategických záměrů také Jihočeský kraj jako zřizovatel zapojených středních škol.

První společné jednání se zaměřilo na představení cílů a poslání konsorcia, což byla důležitá informace zejména pro hosty setkání. Pak už následovala pracovní část, v níž zástupci VŠTE hovořili o realizovaných nebo chystaných programech a projektech s předpokládanou spoluúčastí středních odborných škol. Důraz byl kladen rovněž na propagaci existence konsorcia mezi širokou veřejností, k čemuž by měla posloužit účast na 19. ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti ve dnech 20. až 22. listopadu 2013 (viz http://www.vcb.cz/kalendar/109-vzdelani-a-remeslo) a další společně organizované aktivity (dny otevřených dveří, publikační činnost, účast na konferencích, propojení elektronických médií).

(gam)
(foto: Marcel Gause, VŠTE)

Chci informace o škole

Krátké zprávy

Středa, 17. září 2014
Všechna maturitní vysvědčení a protokoly o výsledku SČ MZ z podzimního termínu jsou připraveny k vyzvednutí v sekretariátu školy
Úterý, 16. září 2014
Na soutěž odborných dovedností v rámci stavebního veletrhu ForArch odjíždí skupina našich zedníků. Držíme palce.
Pondělí, 15. září 2014
Slovinským studentům přejeme šťastnou cestu domů a těšíme se na další spolupráci.
Pátek, 12. září 2014
Závěrečné zkoušky učebních oborů dnes končí ústní částí. Hodně štěstí!
Pátek, 12. září 2014
Vítáme studenty ze slovinské partnerské školy u nás na průmyslovce!
Pátek, 12. září 2014
Žákovský workshop věnovaný stavebním protipovodňovým opatřením absolvují všechny 4 ročníky oboru Stavebnictví - Pozemní stavitelství
Čtvrtek, 11. září 2014
Populárně naučný pořad Planeta Země čeká na žáky prvního ročníku studijních oborů v táborském kině Svět
Čtvrtek, 11. září 2014
Profilové a ústní maturitní zkoušky podzimního zkušebního období probíhají dnes a zítra podle harmonogramu ve sborovně. Hodně štěstí!
Čtvrtek, 11. září 2014
Dnes přijede do Tábora skupina žáků partnerské školy ve slovinské Škofja Loce. Účastní se tradičních Táborských setkání i programu ve škole
Středa, 10. září 2014
Dnes uvolní CERMAT výsledky didaktických testů podzimních maturit, neprodleně zašleme mailem a dáme k vyzvednutí na podatelnu školy
Úterý, 09. září 2014
Dnes STARTuje třída 1Sa, tři dny stráví v Třeboni tradičními i netradičními aktivitami, které stmelí kolektiv.
Pondělí, 08. září 2014
Tradiční START program pro 1.ročníky dnes zahajuje třída 1P na Knížecím rybníku a třída 1Sb v Třeboni
Čtvrtek, 04. září 2014
Místo lavic hřiště, místo učení běhy, skoky, vrhy. Tak vypadají tradiční sportovní testy žáků prvních ročníků.
Středa, 03. září 2014
Žáci, kteří budou skládat profilové a ústní části maturity v podzimním termínu, dostanou od třídních učitelů e-mail, kdy se dostavit
Středa, 03. září 2014
Závěrečné zkoušky učebních oborů mají na programu praktickou část. Ať se daří!
Pondělí, 01. září 2014
Vítáme všechny žáky a žákyně studijních a učebních oborů ve školním roce 2014-2015. Ať je pro nás všechny úspěšný!
Pondělí, 25. srpen 2014
Opravné komisionální zkoušky za 2.pololetí 2013-14 začínají dnes v 8 hodin, pokračují zítra podle harmonogramu
Pondělí, 25. srpen 2014
Vítáme všechny kolegy a kolegyně v přípravném týdnu nového školního roku. Ať se nám práce daří a čas plyne ve zdraví, pohodě a s úsměvem
Pátek, 22. srpen 2014
odevzdání maturitních prací pro podzimní období, odevzdání protokolů a výkresů k opravným zkouškám dnes do 14 hodin v podatelně školy
Pátek, 22. srpen 2014
Náhradní zkoušky za 2.pololetí 2013-14 ze všech předmětů studijních oborů a teoretické výuky učebních oborů dnes od 8 hodin v budovách A, B