První rozšířené jednání technického konsorcia

Co nás čeká

za 27 dnů, 21.8.
zkoušky v náhradním termínu z předmětu odborný výcvik za 2.pololetí šk.roku 2013-14 ve dnech 21.-22.8. 2014 od 8 hodin
za 28 dnů, 22.8.
zkoušky v náhradním termínu z jednotlivých předmětů teoretického vyučování za 2.pololetí šk.roku 2013-14 dne 22.8. 2014 od 8 hodin
za 28 dnů, 22.8.
Odevzdání ročníkových maturitních prací, odevzdání protokolů a výkresů k opravným zkouškám v podatelně školy do 14 hodin

 

 

 

 

 

První rozšířené jednání technického konsorcia

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor: Jednání řídíla prorektorka Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D.

Sdružení jihočeských odborných škol, spolupracujících s Vysokou školou technickou a ekonomickou (VŠTE) v Českých Budějovicích, se sešlo ve čtvrtek 5. září v hlavní budově vysoké školy na svém prvním rozšířeném jednání, jehož se zúčastnili také zástupci významných jihočeských firem. Technické a vzdělávací konsorcium vzniklo v dubnu 2013, jeho zakládajícími členy se vedle VŠTE staly tři technické školy, mezi nimi SPŠ Tábor (viz http://www.sps-tabor.cz/cz/skola/udalosti/sps-tabor-spoluzakladatelem-technickeho-konsorcia).

Během několika měsíců se k zakládajícím členům připojilo dalších devět jihočeských středních škol, zájem o spolupráci mají například firmy Motor Jikov Group a.s. České Budějovice, ZVVZ a.s. Milevsko nebo Jihostroj a.s. Velešín. Spolupráci s Technickým a vzdělávacím konsorciem zařadil do svých strategických záměrů také Jihočeský kraj jako zřizovatel zapojených středních škol.

První společné jednání se zaměřilo na představení cílů a poslání konsorcia, což byla důležitá informace zejména pro hosty setkání. Pak už následovala pracovní část, v níž zástupci VŠTE hovořili o realizovaných nebo chystaných programech a projektech s předpokládanou spoluúčastí středních odborných škol. Důraz byl kladen rovněž na propagaci existence konsorcia mezi širokou veřejností, k čemuž by měla posloužit účast na 19. ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti ve dnech 20. až 22. listopadu 2013 (viz http://www.vcb.cz/kalendar/109-vzdelani-a-remeslo) a další společně organizované aktivity (dny otevřených dveří, publikační činnost, účast na konferencích, propojení elektronických médií).

(gam)
(foto: Marcel Gause, VŠTE)

Chci informace o škole

Krátké zprávy

Pátek, 04. červenec 2014
žáci, kteří dostali poštou výpis z přihlášky k MZ, odevzdají podepsaný protokol do 7.7.2014 osobně či poštou do školy, výpis si ponechají
Úterý, 01. červenec 2014
užitečné info k písemným zkouškám MZ v podzimním období jsou na nástěnce v 1.posch. a na školní síti I/pro studenty/pro všechny/Maturity2014
Pondělí, 30. červen 2014
Prázdniny jsou tady! Užijte je ve zdraví.
Pátek, 27. červen 2014
Úsměvy, květiny, slavnostní šaty - zkrátka jde se pro vysvědčení ! Jaké je, o to se zasloužil každý sám. Hezké prázdniny všem!
Pátek, 27. červen 2014
Večer se vrací náš tým z Turecka z projektového setkání Energy Unites Cultures. To byl exotický závěr školního roku!
Čtvrtek, 26. červen 2014
Tradiční sportovní den na všech hřištích a tělocvičnách SPŠ předznamenává konec školního roku
Úterý, 24. červen 2014
Popoulárně naučný pořad o Ománu a arabském světě navštíví dnes naši žáci v Armádním domě od 8:30
Pondělí, 23. červen 2014
Na poslední projektové setkání Energy Unites Cultures odlétá dnes náš tým do tureckého Istanbulu. Těšíme se na exotický týden!
Pondělí, 23. červen 2014
Čerství absolventi učebních oborů budou dnes na zámku v Telči přijati do Cechu tesařů a klempířů
Pondělí, 23. červen 2014
Závěrečné účtování: klasifikační porada pro 1.-3.ročníky
Pátek, 20. červen 2014
Včera jsme uzavírali klasifikaci, dnes docházku za 2.pololetí
Pátek, 20. červen 2014
Vítáme nově přijaté žáky a jejich rodiče na úvodní schůzce, lyceisté ve 14 hodin, strojaři a stavaři v 15 hodin - říkáme tomu 0.rodičák :-)
Pátek, 20. červen 2014
Noví absolventi učebních oborů dnes převezmou své výuční listy v kinosále školy
Čtvrtek, 19. červen 2014
Poslední možnost vylepšit si konečnou klasifikaci - dnes je uzávěrka zápisu známek do SASu !!!
Čtvrtek, 19. červen 2014
Je tomu přesně rok, co tragicky zahynul náš kolega, Mgr. Vladimír Bulant, během sportovně turistického kurzu v Černé Hoře. Vzpomínáme...
Středa, 18. červen 2014
Na dvoudenní sportovní a populárně naučnou expedici na Třeboňsko se vydává třída 1P
Úterý, 17. červen 2014
protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky jsou připraveny k vydání absolventům na podatelně školy ode dneška od 10 hodin
Pondělí, 16. červen 2014
Zatímco se z Lipna vrátil tuzemský sportovní kurz, v Chorvatsku je sportování v plném proudu a do Rakouska vyrazili třeťáci - cyklisté
Pondělí, 16. červen 2014
Po písemné a praktické části dnes začínají ústní závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!
Pondělí, 16. červen 2014
Kdo ještě neodevzdal přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2014, nezapomeňte!!! Čas se krátí!!!