Rodí se nové partnerství

Rodí se nové partnerství

Po recipročních návštěvách vedení SPŠ Tábor v Mnichově a zástupců mnichovské průmyslové školy v Táboře dostává nové partnerství jasné obrysy.

5. 12. 202214. 12. 2022