Armatury Hawle opět na průmyslovce

V úterý 6. března 2019 předvedla studentům 3. Sa firma Hawle své produkty. Prezentace firmy byla rozdělena do dvou částí. V jedné části Mgr. Michal Mundoch na 3D modelech a s použitím videí kvalifikovaně předvedl armatury pro vodovody a kanalizace. Další část byla věnována montáži a seřizování navrtávacích pasů, hydrantů, regulátoru tlaku a zemních souprav. Na zkušební stolici byla ověřena pevnost spojů armatur s potrubím. Pod vedením lektorů Jiřího Fábery a Vladimíra Hrubého si účastníci jednotlivé práce zkoušeli na výrobcích firmy. Studenti si úroveň akce pochvalovali. Lektoři byli spokojeni se zájmem posluchačů.