Bavorské loučení

To nám ty tři roky utekly, říkali jsme si v týdnu 3. – 7. 6. 2019 na poslední projektové aktivitě C4 ve Weidenu. Projekt Innovative Production & Integrative Education dospěl do finále. Ale popořadě – v pondělí byl před námi ještě celý projektový týden!

Pondělní program ve škole začal tradičně – žáci jednotlivých partnerských zemí se přerozdělili do šesti mezinárodních týmů a v tomto složení pracovali celý týden. Tedy pokud tropická vedra dovolila, rekordní teploty nás odpoledne vyhnaly ze školy do místního akvacentra a teprve v podvečer nás čekala procházka historickým centrem Weidenu.

V úterý jsme navštívili známou školu průmyslového designu v nedalekém Selbu, kde si žáci i učitelé prohlédli práce klasického i digitálního designu s uplatněním 3D tisku. Sportovce nadchlo lezecké centrum, nesportovci dali přednost procházce. Všichni se sešli ve stanici ochrany ptactva u hradní zříceniny.

Celou středu se pracovalo: žáci ve školních dílnách při 3D tisku, gravírování a montáži držáku na psací/kancelářské potřeby, učitelé na kompletaci dokumentů, přípravě závěrečné evaluace a podkladů pro závěrečnou zprávu. A došlo i na úvahy, jak v našem projektovém partnerství pokračovat – bude z toho nová projektová žádost!

Čtvrtek začal slavnostní prezentací jednotlivých partnerských škol a prezentací výsledků projektových aktivit za celé 3 roky. Setkání probíhalo ve školní aule za účasti regionálních sdělovacích prostředků, vedení školy, představitelů města a hospodářské komory. Zúčastnili se ho i uprchlíci – žáci weidenské školy, kteří vyjeli na projektovou aktivitu do polské Bielawy v roce 2018.

Pátek – poslední den posledního projektového setkání: závěrečná evaluace setkání, závěrečná evaluace projektu, kontrola dokumentace a příprava závěrečných zpráv. Rozdání dárků na památku, zamávání z odjíždějícího autobusu. Projekt Innovative Production & Integrative Education skončil, na shledanou se starými přáteli v projektu novém!