Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší nebo roven než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, přijímací test se nekoná.

3. 6. 20213. 6. 2021