Druhý rok udržitelnosti

Druhý rok udržitelnosti

Druhý rok udržitelnosti obou projektů IROP, tedy Rekonstrukce interiéru budovy B včetně řešení její bezbariérovosti a vybavení didaktickou technikou, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002668 i CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002642 Pořízení strojního vybavení do školních dílen pro praktické vyučování studijních a učebních oborů, ovlivnila mimořádná protiepidemická opatření ještě více než ten předchozí.

16. 9. 202116. 9. 2021
První rok udržitelnosti

První rok udržitelnosti

Během letošních prázdnin se uzavřel první rok udržitelnosti dvou velkých projektů z IROP, které naše škola realizovala. Pojďme si tedy udělat malou bilanci.

27. 8. 202027. 8. 2020
Nové vybavení školních dílen

Nové vybavení školních dílen

V rámci operačního programu IROP letos završila naše škola dva velké projekty. Jeden řešil modernizaci a stavební úpravy v budově B, druhý projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002642 má název Pořízení strojního vybavení do školních dílen pro praktické vyučování studijních a učebních oborů a v názvu je řečeno, čeho se týká.

17. 6. 201917. 6. 2019
Na průmyslovku bez bariér

Na průmyslovku bez bariér

Každý, kdo pravidelně navštěvuje táborskou SPŠ strojní a stavební, ať už jako žák při výuce, rodič při rodičovských schůzkách nebo kdokoliv při dnech otevřených dveří či odborných seminářích, musí konstatovat, jak se rok od roku škola proměňuje.

17. 5. 201917. 5. 2019