Cesta k úsporám energie

Účastníci krajského kola studentské soutěže Enersol za odměnu navštívili 28.února 2019 Energiesparmesse – Veletrh obnovitelných zdrojů energií v rakouském Welsu. Studenti 2Sa a 3Sa spolu se žáky škol z Českých Budějovic a Dačic měli možnost vidět nejmodernější provedení tepelných čerpadel, solárních systémů, kogeneračních jednotek na dřevní hmotu atd. Zajímavé byly též ukázky moderního zdravotnětechnického vybavení budov, jako jsou vany, umyvadla, sprchy a další příslušenství.

V souladu situací ve světě byly zastoupeny i podniky a instituce, zabývající se šetrným využíváním vody. Jednotlivé expozice byly maximálně názorné a inspirující. Studenti si procvičili angličtinu a domů si odnesli nejen nové poznatky, ale i pěkné upomínkové předměty.

(kor)
foto: Václav Koranda, Jiří Čipera