Chorvatská inventura

Náš projekt Innovative Production & Integrative Education v tomto školním roce skončí, proto se sešli ve dnech 1. – 5. 4. 2019 pedagogové partnerských škol na aktivitě M3 v chorvatském Oroslavje, aby zhodnotili dosavadní průběh projektových aktivit, připravili aktivitu závěrečnou a uvažovali, jak v budoucnu na toto partnerství navázat.

Nechyběly ani vzdělávací aktivity pro pedagogy: návštěva moderního výukového helicentra s leteckým simulátorem, agentury REGEA, která řeší otázku zdrojů energie a jejího šetření a Parku znanosti – interaktivního naučného parku přírodních a technických věd.

Chorvatské Zagorje nás přivítalo příjemným jarním počasím a tradiční pohostinností, jednání probíhala konstruktivně. Upřesnili jsme program poslední aktivity, která nás i naše žáky čeká v červnu, připravovali jsme závěrečnou evaluaci a materiály do závěrečné zprávy, ale přemýšleli jsme i dál, jak v tomto projektovém partnerství pokračovat. Protože jsme školy s podobnými vyučovanými technickými obory, nabízí se téma pro novou projektovou žádost. Ale to zatím nebudeme prozrazovat.