Úspěšný den otevřených dveří

První den otevřených dveří SPŠ Tábor proběhl v sobotu 23. listopadu 2019. Z návštěvnosti, která byla vskutku vysoká, lze usuzovat, že zájem o technické maturitní i učební obory je velký, a to nás těší.

Všichni, kteří se sobotního programu zúčastnili, se mohli dozvědět podrobnosti o přijímacím řízení a také bližší informace o oborech, které škola nabízí. Pro ty z vás, kteří se akce nemohli zúčastnit, je připraven 18. ledna 2020 druhý den otevřených dveří, který bude ve stejné režii jako ten první.

Přijímací zkoušky nanečisto, plánované na druhý týden v březnu 2020, budou určeny pouze uchazečům, kteří do 2. března 2020 podají přihlášku na SPŠ Tábor. Pozvánku k přijímačkám nanečisto zašleme na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Za celou táborskou průmyslovku bychom vám chtěli ještě jednou poděkovat za velkou účast a zájem o naši školu.

V případě, že se nemůžete druhého dne otevřených dveří zúčastnit a máte dotazy týkající se studia na SPŠ Tábor, využijte níže uvedené kontakty.

info@sps-tabor.cz
tel.: 381 500 033
www.facebook.com/spstabor