Distanční výuka – podzim 2020

Na základě vládního krizového opatření bude v období od 12. do 25. října 2020 na SPŠ Tábor stejně jako v celé České republice probíhat teoretické vyučování distanční formou s možností realizovat praktickou výuku za dodržení nezbytných hygienických pravidel ve škole nebo na vybraných pracovištích.

Výuka
Výuka bude v daném období probíhat různými dálkovými formami (zadání samostatné práce, předání studijních materiálů, kontrolní test, online výuka se streamem, …). Upozorňuji, že v souladu se školským zákonem je účast studentů na distanční výuce povinná, s čímž souvisí také povinnost odevzdávat zadané úkoly v termínu. O konkrétních hodinách těch předmětů, při nichž bude nezbytná on-line přítomnost a komunikace studentů se svým učitelem, obdrží studenti a jejich rodiče nebo zákonní zástupci informaci elektronicky. Ve školních dílnách a laboratořích, případně na dalších určených pracovištích bude probíhat praktické vyučování dle předem zveřejněného rozpisu, v případě učebních oborů podle platného rozvrhu.

Stravování a ubytování
Pro studenty, kteří se zúčastní praktické výuky, bude zajištěno stravování ve školní jídelně. Standardně ubytovaní na domově mládeže se mohou v té souvislosti ubytovat ve svých pokojích na nezbytně nutnou dobu. Na domově mládeže bude zajištěna celodenní služba vychovatelů. K odběru jídla (teplý oběd, studená večeře a snídaně formou balíčku) je s výjimkou pondělí 12. 10. 2020 nutné se individuálně přihlásit.

Podzimní prázdniny
Na dvoutýdenní období distanční výuky navazuje týden se státním svátkem (28. října 2020) a podzimními prázdninami (29. a 30. října 2020). Usnesením vlády ČR z 8. října 2020 se podzimní prázdniny rozšiřují také na dny 26. a 27. října 2020, během nichž distanční ani praktická výuka probíhat nebude.

V platnosti zůstává povinné používání roušek ve všech uzavřených prostorách školy, domova mládeže a také v dílnách nebo laboratořích, pokud to nebrání výkonu praktické činnosti.
Ve školní jídelně sedí nejvýše 4 strávníci u jednoho stolu, u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry.

Ing. Marcel Gause
ředitel školy