Exkurze do betonárny a prefy

V pondělí 20. ledna 2020 navštívili studenti 3. ročníku pozemního stavitelství betonárnu a prefu firmy Hochtief a.s. v Plané nad Lužnicí.

V laboratoři kde se provádějí zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu jim pracovník firmy předvedl zkoušku krychelné pevnosti betonu. Po ocelovém schodišti vystoupali do prostoru stabilní betonárny typu VB 50T s hodinovým výkonem 50 m3 čerstvého betonu. Viděli i podzemní prostory odkud po pásovém dopravníku putuje kamenivo ze skládky do betonárny. Ve velíně betonárny jim byl vysvětlen automatický systém řízení výroby čerstvého betonu.

Navštívili rovněž prefu kde se zhotovují na zakázku různé prefabrikáty. Nakonec si prohlédli prostory železářské dílny, kde viděli skladování výztuže a její ohýbání na automatické ohýbačce. Exkurze proběhla v rámci předmětu Stavební konstrukce a studenti si měli možnost připomenout a ověřit v praxi vědomosti, které získali při studiu technologie výroby betonu.

(sta)
foto: Jiřina Stachová