Exkurze MOTOR JIKOV Group a.s. České Budějovice v rámci projektu IKAP

Podpora polytechnického vzdělávání, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245

Jako každoročně žáci SPŠ Tábor navštívili jednu ze společností strojírenského holdingu -MOTOR JIKOV Group a.s. v Českých Budějovicích. Letos proběhla tato exkurze 13. 12. 2021 v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245, Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II, Podpora polytechnického vzdělávání. Účastníci kroužku CNC techniky a programování s žáky třídy 3Sb a 3Sa se podívali přímo do Českých Budějovic, kde měli možnost vidět výrobní proces s komentovanou prohlídkou.

Žáci se dověděli, jak probíhá technologie výroby, kterou pak mohli osobně vidět v provozu. Prohlédli si například odlévání součástí do automobilového průmyslu ze slitin hliníku, jak vysokotlaké, tak nízkotlaké, výrobu forem pro odlévání součástí, rentgen pro kontrolu vyrobených komponentů a v neposlední řadě měrové středisko, které je alfa a omega celého procesu.

Bc. Jaroslav Kadlec