Implementace krajského akčního plánu JčK /IKAP II

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II (IKAP JčK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: SPŠ strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK II

https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

SPŠ strojní a stavební Tábor je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Od ledna do června 2021 modernizujeme naše pracoviště virtuální reality i další laboratoře a dílny. Probíhají vzdělávací odborné semináře pro pedagogy. Od září 2021 opět otevřeme oblíbené technické kroužky společné pro žáky naší školy a technicky nadané žáky ze základních škol. Budeme též organizovat projektové dny pro spolupracující základní školy táborského regionu. O všech jednotlivých akcích budeme průběžně informovat. Jen doufáme, že se nebudeme potkávat pouze virtuálně…

 Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245, je spolufinancován Evropskou unií.

 (tra)