Informace pro rodiče žáků vracejících se z lyžařského výcviku v Rakousku

Vážení rodiče,
v návaznosti na aktuální rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro celé území České republiky jsem po konzultaci s vedoucími učiteli lyžařského kurzu rozhodl o zkrácení kurzu a návratu do České republiky již v pátek 13. 3. 2020 během odpoledních hodin (předpokládaný odjezd z lyžařského střediska v 9.00 hodin). Podle pokynu Krajské hygienické stanice a v souladu s tím, že ode dneška je Rakousko považováno za rizikovou oblast, je nezbytné, aby se Vaše děti bez prodlení telefonicky nahlásily svému lékaři s informací, že se v pátek vrátily z Rakouska, a sdělily mu svůj zdravotní stav. Současně zůstanou v domácí karanténě po dobu 14 dnů, během níž musí dodržovat omezení nařízená Vládou ČR a sledovat svůj zdravotní stav. Zároveň Vás žádám o sdělení případné změny zdravotního stavu Vašeho dítěte v průběhu karantény.

Děkuji a věřím, že tato opatření zůstanou pouze preventivní.

Ing. Marcel Gause
ředitel školy