Informační schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás pozvat na informační schůzku pro budoucí žáky prvních ročníků, která se bude konat v pondělí 28. 6. 2021 v 15.00 hodin v budově A Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor.  Přílohou tohoto článku je přihláška ke stravování, souhlas k placení inkasa a výňatek z provozního řádu školní jídelny. Přihlášku a souhlas s inkasem prosím vyplňte a podepište. Oba formuláře zašlete co nejdříve poštou na adresu školy nebo naskenované na e-mail marie.lososova@sps-tabor.cz.

Dále bychom vás chtěli požádat abyste si na třídní schůzku přinesli 115,-Kč v hotovosti, na vratnou zálohu čipu, který žákům po dobu studia slouží k přihlašování a odhlašování obědu, k používání školní kopírky, tiskárny a scanu.

Vzhledem k současným opatřením spojených s pandemií COVID-19, bychom vás chtěli požádat, aby se na schůzku dostavil vždy pouze jeden ze zákonných zástupců žáka. V této souvislosti s sebou přineste vyplněné čestné prohlášení. Ve vlastním zájmu také prosím sledujte platná nařízení Vlády ČR k povinnosti nošení respirátorů.

Na informační schůzce vás třídní učitel seznámí s tím, co žáky v průběhu studia čeká, informuje o právech a povinnostech žáků (školní a klasifikační řád), o stravování a ubytování, o učebních pomůckách a rozvrhu.

V případě, že se nebudete moci schůzky zúčastnit Vy ani nikdo jiný z Vaší rodiny, napište tuto informaci na e-mail zaneta.matouskova@sps-tabor.cz.