Jaderná maturita

Ve dnech 14.–16. listopadu se vybraných sedm studentů ze třetího ročníku Technického lycea zúčastnilo již tradiční akce pořádané společností ČEZ v areálu jaderné elektrárny Temelín nesoucí název Jaderná maturita. K této akci jsou zváni studenti středních odborných škol a gymnázií z celé České republiky. Smyslem celé akce je nejen získat podrobné informace „o životě“ jaderné elektrárny, ale také možnost setkání s odborníky pečujícími o tento technický skvost vsazený do jihočeské krajiny.

První den byl zcela zaměřen na teorii, kdy měli naši studenti jedinečnou možnost získat informace z různých oblastí souvisejících s provozem jaderné elektrárny přímo od profesionálů, kteří v těchto oblastech aktivně působí na JETE. Žáci se dozvěděli, na jakém principu přesně jaderná elektrárna funguje, jaký je cyklus paliva elektrárny, které provozy se v areálu elektrárny nachází, jaké technologie z oblasti strojírenství, energetiky, stavebnictví, chemie a fyziky můžeme v elektrárně vidět. Dozvěděli se, jak probíhá příprava zaměstnanců v oblasti různých odborných školení, školení BOZP a další.

Následující den, se studenti v budově infocentra JETE seznámili s tím, jak lidstvo došlo k využití energie jádra atomů, a to prostřednictvím 3D filmu „Uskutečněná utopie“, který propojuje Démokritovo (cca. 400 let př. n. l.) filosofické smýšlení o podstatě hmoty, se současnou technologií využití energie atomového jádra. Velmi zajímavou jistě byla i ukázka Wilsonovy mlžné komory, tedy zařízení, díky kterému můžeme pozorovat ionizující záření kolem nás. Následně si mohli studenti prohlédnout expozici, která se nachází v budově informačního centra a je věnována „získávání“ elektrické energie z různých zdrojů. Následně žáci vytvořili skupiny a postupně vcházeli do střeženého areálu jaderné elektrárny. Prohlídka provedla návštěvníky kolem chladících věží, strojovny s turbínou výrobního bloku, až do simulátoru řízení bloku jaderné elektrárny, kde se cvičí týmy operátorů ve zvládání krizových situací. Po přesunu zpět do školícího centra vystoupil se svým příspěvkem pan Pavel Šimák z útvaru Lidské zdroje a seznámil studenty s možnostmi, které společnost ČEZ, a. s. nabízí studentům vysokých škol a jejich absolventům. Dalším přednášejícím byl Ing. Václav Havlíček, vedoucí druhého výrobního bloku Jaderné elektrárny Temelín, ten studentům popsal, jaká je energetická situace u nás i ve světě, jaká úskalí v sobě skrývá jaderná energetika, ale i ostatní způsoby výroby elektrické energie, o kterých se tolik nemluví ve veřejných sdělovacích prostředcích. Z úst tohoto profesionála také zazněl citát německého filosofa Immanuela Kanta „Neboj se používat vlastní rozum.“, čímž zdůraznil, jak důležité je dělat si vlastní názor na základě ověřených faktů.

Pátek byl dnem posledním a nejdůležitějším, studenti skládali Jadernou maturitu. Na základě toho, co viděli a slyšeli během středy a čtvrtka, byl odborníky sestaven test, který měl ověřit znalosti těchto budoucích technických nadějí. Ing. Michal Pancíř seznámil studenty s tím, jak postupovat při vyplnění testu a komu jej odevzdat a šlo se na to. Naši studenti se nenechali zahanbit a umístili se na krásném 3. a 4. místě. Poté následovala přednáška inženýra Jiřího Tyce, který je šéfem divize Temelín ČEZ Energoservis. Jeho vyprávění o tom jak se z obyčejného kluka, který, v důsledků represí komunistického režimu musel nastoupit na odborné učiliště, se vypracoval v jednoho z největších odborníků ve svém oboru, bylo jistě inspirující pro nejednoho z přítomných. Po tomto vystoupení obdrželi všichni účastníci drobné upomínkové předměty z rukou p. Šimáka a specialistky personálního útvaru temelínské elektrárny paní Romany Balounové, která se po dobu konání této akce starala o maximální servis jak studentů, tak jejich pedagogických doprovodů. Pomyslnou tečkou za touto akcí byl tradiční oběd v jídelně jaderné elektrárny, který byl mezi studenty hodnocen jako velké plus tohoto zařízení. Z následné diskuse cestou zpět do Tábora vyplynuly jasné závěry: akce splnila očekávání, setkání s odborníky bylo až nečekaně zajímavé a obědy, ty byly asi nej.

Je potřeba pogratulovat nejen Vítu Mikulandovi za 3. místo, ale všem zúčastněným poděkovat za příkladnou reprezentaci naší školy.

(dvo)
foto: Pavel Šimák