Kvalita, odbornost, komunikace, jenže covid

Slibně započaté projektové aktivity utrpěly těžkou ránu. Uzavření škol v důsledku pandemie nastalo i ve školním roce 2020-21, dokonce na delší dobu než v roce předchozím.

Na druhou stranu už jsme měli zkušenosti z distanční výuky, a tak jsme řadu projektových aktivit dokázali uskutečnit: distančně proběhla řada webinářů dalšího vzdělávání pedagogů, mnoho hodin doučovacích kroužků, zapojení odborníka-rodilého mluvčího do výuky angličtiny, jazykové zdokonalení učitelů-nejazykářů a jejich zapojení do CLIL metod výuky.

Další aktivity jsme realizovali prezenčně po návratu k běžným poměrům na konci května: tandemovou výuku, nové metody. Navíc jsme využili možnost požádat  o prodloužení realizace projektu do konce kalendářního roku. Nyní tedy většinu projektových aktivit dokončujeme. I tak ale víme, že se nám nepodaří některé aktivity realizovat, například čtyři komunitní setkání s rodiči na domově mládeže. Co se dá dělat, covid nás nezastavil, ovšem na rozletu nám ubral. Pořád ale platí, že název tohoto projektu, tedy Kvalita, odbornost, komunikace, je mottem práce na naší škole.