Letošní odborné praxe a letní kurzy se ruší

Odborné praxe na pracovištích partnerských firem se v plánovaných jarních termínech roku 2020 s ohledem na omezení spojená s nouzovým stavem v ČR ve školním roce 2019/2020 ruší bez náhrady. Tato nová situace se týká žáků 2P, 3P, 2Sa, 2Sb, 3Sa, 3Sb, 3La a 3Lb. Informaci o zrušení praxí obdrží elektronicky žáci, resp. jejich rodiče a smluvní partneři z firem. Uzavřené smlouvy tím pozbývají platnosti.

Ze stejných důvodů jako odborné praxe se ve školním roce 2019/2020 ruší rovněž sportovně turistické kurzy třetích ročníků. Kurz v Chorvatsku nelze uskutečnit z důvodu zákazu výjezdu občanů ČR do zahraničí a stávajícího zákazu společného pobytu více osob pohromadě. Druhý z důvodů je příčinou zrušení kurzu na Lipně. O způsobu případného náhradního plnění za tyto školní aktivity se povedou jednání až po ukončení působnosti mimořádných opatření, vyhlášených Vládou ČR.

Ing. Marcel Gause
ředitel školy