Na průmyslovku bez bariér

Každý, kdo pravidelně navštěvuje táborskou SPŠ strojní a stavební, ať už jako žák při výuce, rodič při rodičovských schůzkách nebo kdokoliv při dnech otevřených dveří či odborných seminářích, musí konstatovat, jak se rok od roku škola proměňuje.  Z původně nahodilého shluku budov, z nichž každá nesla pečeť doby svého vzniku, postupně vzniká ucelený středoškolský kampus sjednocený svým exteriérem a vybavený moderním zařízením v interiéru.

Role Popelky, na kterou se dosud moc nedostalo, dlouho připadala budově B, kde se učí teoretické předměty tříleté učební obory truhlář, tesař, zedník, klempíř a strojní mechanik a dvouleté denní nástavbové studium dřevařská a nábytkářská výroba. Při posledních stavebních úpravách bylo rekonstruováno a nově vybaveno čtvrté nadzemní podlaží, v němž sídlí táborská pobočka krajské pedagogicko-psychologické poradny. Částečně bylo upraveno třetí podlaží s učebnami, ale na víc už krajské prostředky nestačily.

A tak jsme využili příležitost, kterou nám v roce 2016 nabídla 33. výzva programu IROP zaměřená na zlepšení infrastruktury středních škol. Zpracovali jsme dva projektové záměry – jeden na rozsáhlou inovaci vybavení školních strojních a dřevařských dílen a druhý právě na komplexní přestavbu budovy B. Naše záměry podpořil i Jihočeský kraj, a tak následovalo pečlivé zpracování projektové žádosti.

Projekt zahrnoval stavební část, při níž byl do budovy vestavěn výtah, čímž jsme umožnili bezbariérový přístup do tří podlaží s odbornými učebnami i do prostor pedagogicko-psychologické poradny. Instalace výtahu znamenala také rekonstrukci elektrorozvodů. S tím se svezlo i vybudování nové počítačové sítě, servrovny, napojení na internet, zásadní vyřešení konektivity, úprava podlah, osvětlení podle hygienických norem. A do nově upravených odborných učeben nová didaktická technika – dataprojektory s ozvučením a plátnem, do velké učebny interaktivní tabule, do učeben výpočetní techniky nové žákovské počítače. A speciální pomůcky – simulátor svařování a sada sestavitelných, přitom však plně funkčních obráběcích strojů, jak konvenčních tak číslicově řízených programovatelných.

Naše pečlivost a úsilí při sestavování projektové žádosti se vyplatilo: na podzim 2017 jsme byli vyrozuměni, že byla schválena podpora našeho projektu ve výši 6,3 milionu korun. A mohlo se začít nejdříve bourat a potom budovat.

Rok 2018 znamenal omezení ve výuce, část jí byla přesunuta do budovy A, stejně tak kabinety odborných učitelů. Hluk a méně komfortu poznamenal i práci zaměstnanců pedagogicko-psychologické poradny, kterým děkujeme za pochopení.

Nyní jsou veškeré práce těsně před dokončením, čeká nás kolaudace a od dubna konečně pravidelná výuka v novém! Těší se na to žáci i učitelé. Těšíme se také, až při podzimním dnu otevřených dveří předvedeme nově upravený interiér budovy B široké veřejnosti. A dál? No ještě zateplení a novou fasádu… To znamená projekt do operačního programu OPŽP… Ale konečný výsledek bude stát za to!

(tra)