Na Vojnu, ne na vojnu…,ale i na Strž …

vyrazili studenti 3. ročníku  během jednoho mlhavého říjnového týdne  autobusem k Příbrami.

Památník Vojna u Příbrami, ukrytý mezi lesy, v místě známém výskytem železné, stříbrné a uranové rudy, bývalý zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, poté tábor nucených prací, následně vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu, dnes slouží jako pietní místo připomínající utrpení občanů v době komunistické zvůle.

Všichni níže zmínění vězni byli nasazeni při výkonu svého trestu k těžbě uranu za ostnatými dráty:

pilot ve Slovenském národním povstání gen. František Chábera,  JUDr. Antonína Suma, účastník Květnového povstání v roce 1945, který po válce pracoval jako sekretář ministra zahraničí Jana Masaryka, zároveň byl starostou československého Junáka, v souvislosti s případem JUDr. Milady Horákové byl v roce 1950 odsouzen na 22 let těžkého žaláře,  1952 – 1960 prošel vězeňským zařízením Vojna  Jiří Stránský, prezident českého PEN klubu, autor mnoha literárních děl a spoluautor filmových scénářů z tohoto prostředí, Karel Pecka, autor Motáků nezvěstnému, které vznikaly během pobytu na Bytíze, Zdeněk Rotrekl, významný český katolický básník a spisovatel

Studenti si mohli prohlédnout budovu velitelství tábora, korekci, bunkr, kulturní dům, ubytovací objekt G, někdejší vězeňskou ošetřovnu a další, situované mezi bývalými uranovými šachtami Vojna č. I a II.

Následně se studenti autobusem přesunuli do nedaleké Dobříše, do Strže, kde se nachází Památník Karla Čapka. Procházkou okolo rybníka, v němž právě probíhal výlov kaprů, došli až  k historickému areálu, k domu, který dostal Karel Čapek jako svatební dar do doživotního užívání.

Sám spisovatel se při svém pobytu věnoval úpravám domu a zahrady. Na Strži, jak své letní sídlo pojmenoval, vznikala i literární díla – Válka s mloky, Matka. V roce 1938 zde přijímal různé osobnosti  české kultury a politiky.

Expozice, která se zde nachází, je otevřená od roku 1997, má přiblížit osobnost a tvorbu Karla Čapka  a jeho manželky, české herečky a spisovatelky Olgy Scheinpflugové.

Touha po svobodě spojuje obě místa… važme si svobody, kterou máme!

(sek)
foto: Jana Sekalová