Naše první velká navštívenka

Představovat SPŠ Tábor může mnohým připadnout jako nošení dříví do lesa. Školou, která na jihu Čech působí od 30. let minulého století, prošlo na osm tisíc absolventů, z nichž mnozí v minulosti i současnosti zastávali, resp. zastávají významné technické nebo manažerské posty po celé České republice a nebo jsou ceněnými poctivými techniky. Nezřídka se stává, že při srazech absolventů přijede uznávaný odborník z některé evropské země nebo ze zámoří, pyšnící se certifikátem o úspěšném ukončení táborské průmyslovky a vzpomínající na jedinečné roky s ní spojené.

Ve svých počátcích se ještě jako Masarykovy školy práce nejprve zaměřila na řemeslné obory. Vznikla totiž z podnětu táborských živnostníků. Po druhé světové válce se začaly měnit požadavky na absolventy středních technických škol, a tak se nejprve transformovala na pilařskou školu, aby v roce 1952 byla zapsána do celorepublikového rejstříku škol jako Vyšší průmyslová škola pro mechanizaci stavebnictví. Tento rok je proto považován za oficiální vznik průmyslovky, přestože její existence sahá ještě o další dvě desetiletí do minulosti až k roku 1933, kdy se její dveře otevřely žákům poprvé.

Od mechanizace stavebnictví nebo jinými slovy od stavebních strojů už to byl jen krůček ke strojírenství, které má na Táborsku dlouhou tradici. A strojírenství zůstává jedním z nosných oborů školy dodnes. Když si k němu připojíte obor Pozemní stavitelství nebo více přírodovědně zaměřené Technické lyceum, případně některý ze současných strojních nebo stavebních učebních oborů, stojí před vámi pevně etablovaná technická škola s jasně vyprofilovanou orientací na strojírenství a stavebnictví, nabízející široké spektrum uplatnění s výstupy od výučních listů po maturitní vysvědčení, s bohatě dotovanou praktickou výukou, ale také s dostatečnou přípravou pro další úspěšné studium na vysoké škole.

O tom všem referovali naši studenti a vyučující na táborské burze středních škol ve středu 13. října 2021. Návštěvníci z řad uchazečů ze základních škol i jejich rodičů mohli vidět část praktických činností, přenesených z našich dílen a laboratoří do společenského sálu hotelu Palcát. Z nejnovějších technologií byla studenty 3. ročníku představena virtuální a rozšířená realita, která už se trvale zabydlela v učebních plánech většiny námi vyučovaných oborů. Zkrátka nepřišla ani taková témata jako elektromobilita, kybernetika, průmysl 4.0 nebo digitalizace, jimž se SPŠ Tábor věnuje dlouhodobě.

Pokud jste tedy nemohli na burzu středních škol v Táboře přijít třeba jen proto, že nejste místní, nic se neděje. Řadu z důležitých informací najdete zde na webových stránkách, na sobotu 20. listopadu 2021 jsme pro vás připravili první den otevřených dveří a můžeme se třeba potkat na dalších přehlídkách středních škol přímo u vás. Stačí si jen poznamenat některý z dalších termínů:

  • 19. 10. 2021 1. ZŠ Milevsko
  • 21. 10. 2021 přehlídka Jindřichův Hradec
  • 02. 11. 2021 přehlídka Pelhřimov
  • 03. 11. 2021 2. ZŠ Milevsko
  • 04. až 06. 11. 2021 Vzdělání a řemeslo, výstaviště České Budějovice
  • 15. 11. 2021 přehlídka Písek
  • 25. 11. 2021 ZŠ Chýnov

(text a foto: gau)