Naši stavaři se učí praxí

PRŮMYSLOVKA VE ZNAMENÍ PÓROBETONU

Dostaveníčko průmyslovky s pórobetonem pod značkou YTONG ,který produkuje společnost XELLA si dali 24. ledna v kinosále školy studenti pozemního stavitelství a zedníci.

Během dvouhodinové prezentace firmy, kterou představoval Ing. Radek Sazama, se studenti mohli seznámit nejenom s tím, jak se pórobetony YTONG vyrábějí, ale i s kompletním řešením a detaily tohoto cihelného systému.

Zajímavé prvky i technické vlastnosti materiálu nabízí spoustu technologických řešení nejenom u obvodového a nosného zdiva, ale i u příček, stropů, překladů, schodů a střechy. Propracované detaily a řešení u ztužujících věnců nebo předcházení vzniku tepelných mostů, zdánlivě křehké, ale staticky dobré, i takové vlastnosti YTONG má.

Žlutočerná značka tohoto materiálu už několik desítek let působí na českém stavebním trhu a studenti se měli možnost přesvědčit, jakým partnerem YTONG pro stavbu je. Vzorky materiálů i počítačová prezentace tak vyvracely různé fámy o nasátých pórobetonových houbách i křehkosti samotných bloků. Pozemní stavitelství je jednou z vlajkových lodí stavebních oborů, a tak mohli studenti posoudit všechna pozitiva i negativa materiálů YTONG.

A jaký z toho pro nás vyplynul závěr? Po prezentaci už víme, že bílá cihla je prostě dobrá.

 

ŠKOLA MISTRŮ – CEMIX 2020

Průmyslovka hostila již potřetí v řadě školu mistrů, kterou s produkty společnosti CEMIX – výrobce maltových směsí a dekorativních omítek přišel představit studentům pozemního stavitelství a zedníkům Jan Pavelka. V pondělí 27. ledna se do naší školy po roce opět vrátila tato společnost, aby v otevřeném workshopu pro realizační firmy a stavební subjekty představila kompletní zateplovací systém s certifikací ETICS.

Konkrétní používání stavebních materiálů tvoří ucelený systém, který zaručuje správné a dobré fungování zateplovacích systémů. Minerální vata i konkrétní typ polystyrénu tvoří v kombinaci s produkty firmy CEMIX otevřeně difuzní fasády nových, ale i rekonstrukcí zasažených domů.

Barevná paleta fasádních a dekorativních omítek tak dokresluje realizační záměry investorů. Studenti měli možnost vyzkoušet vzorky fasád, dekorativních omítek a dalších výrobků firmy. V bohatém programu si tak každý našel to své. Technické vlastnosti nebo zateplovací systém, to všechno jsou hodnoty zlepšující dané prostředí.