Nástavba bez přijímací zkoušky

Ředitel SPŠ Tábor vyhlásil k 30. lednu 2021 podmínky pro přijetí uchazečů pro školní rok 2021/2022 v paragrafovém znění. V nich bylo stanoveno v §§ 2 a 3, odstavce (1), že všichni uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku. Na tom se nic nemění. Současně ale do procesu přijímacího řízení vstupuje letošní Opatření Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže z 5. ledna 2021, č.j. MSMT-43073/2020-03, podle jehož ustanovení se v článku IV., odst. b) a v článku V. říká:

IV.
Pokud je součástí prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o jejich nekonání, pokud:
b) počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

V.
Rozhodne-li ředitel školy o nekonání stanovených přijímacích zkoušek podle výroku IV., zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději však do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům o vzdělání.

Protože počet podaných přihlášek v případě nástavbového studijního oboru 33-42-L/51 Dřevařská a nábytkářská výroba je nižší než předpokládaných 30 uchazečů, rozhodl ředitel školy v souladu s výše citovaným Opatřením MŠMT, že se jednotná přijímací zkouška v tomto oboru nekoná.