Nové vybavení školních dílen

V rámci operačního programu IROP letos završila naše škola dva velké projekty. Jeden řešil modernizaci a stavební úpravy v budově B, druhý projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002642 má název Pořízení strojního vybavení do školních dílen pro praktické vyučování studijních a učebních oborů a v názvu je řečeno, čeho se týká.

Nově pořízené stroje a vybavení školních dílen mají celkovou hodnotu přes 10 milionů korun.

Dřevařská portálová CNC frézka je využívána k výuce programování, resp. odlaďování CNC programů, ale hlavně pro přesnou výrobu nábytkářských dílů. Využívají ji žáci učebního oboru truhlář i nástavbového oboru nábytkářská a dřevařská výroba. Stroj je umístěn na truhlářské dílně. Tam je také instalováno nové odsávací a filtrační zařízení na čištění vzduchu.

Dvě horizontální a dvě vertikální konzolové frézky s digitálním odměřováním nahradily dřívější morálně i fyzicky zastaralé stroje, používány jsou při výuce praxe na SPŠ u oboru strojírenství, zvýší úroveň, kvalitu i kulturu výuky.

Přeřezávací pila na kov je umístěna v zámečnické dílně, nahradila dříve používanou a značně opotřebovanou pilu. Využívána je k výuce praxe všech strojírenských oborů na SPŠ a k přípravě polotovarů pro další praktickou výuku, např. pro svařování.

Kompresor je umístěn v dílně CNC frézovacích center a slouží pro dodávku stlačeného vzduchu k těmto strojům. Starý dříve používaný kompresor nestačil svojí kapacitou zásobovat dva stroje při souběžném provozu.

Univerzální hrotový soustruh je umístěn ve strojních dílnách SPŠ, nahradil starý soustruh, který jsme mohli díky tomu vyřadit. Nový stroj využívají žáci studijního oboru strojírenství i učebního oboru strojní mechanik. Úroveň výuky je kvalitativně na vyšší úrovni díky jeho přesnosti, bezpečnostním prvkům a hlavně digitálnímu odměřování.

Zapojení do evropských projektů značně zvyšuje možnosti školy při její celkové modernizaci, což má pozitivní dopad na úroveň výuky žáků technických studijních i učebních oborů. V důsledku to přispívá k lepší uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Zařízení je též využíváno při dnech otevřených dveří a při projektových dnech organizovaných pro žáky partnerských ZŠ v regionu, obojí přispívá k popularizaci technických oborů.