Od středy i bez praktického vyučování

Přituhuje. Od středy se nesmí žáci středních škol zúčastnit ani praktické výuky. Pozor na změny s tím spojené.

Minulý týden jsme vás informovali o vládních krizových opatřeních, vymezujících organizaci výuky ve školách v období od 12. do 25. října 2020. Po pondělním jednání vlády byla tato pravidla zpřísněna, a to s účinností od středy 14. října 2020. Jak se nás nová pravidla dotknou?

Výuka

Zatímco teoretická výuka bude v daném období stále probíhat dálkovou formou (zadání samostatné práce, předání studijních materiálů, kontrolní test, online výuka se streamem, …) za povinné účasti studentů, praktická výuka ve školních dílnách a laboratořích, případně na dalších určených pracovištích je nově zakázána. Pro studenty SPŠ Tábor, oborů Strojírenství a Pozemní stavitelství se proto ruší hodiny vyhrazené pro praktickou činnost v rámci předmětů Praxe (PRA) a Kontrola a měření (KOM) a volné hodiny mohou být nahrazeny distanční výukou jiných předmětů. V případě učebních oborů odpadá praktická výuka (PRAXE) bez náhrady.

Stravování a ubytování

Ve školní jídelně se mohou studenti a zaměstnanci SPŠ Tábor nadále stravovat v čase 11.15 – 12.30 h po individuálním přihlášení a za dodržení předepsaných hygienických podmínek. Cizí strávníci mohou obědy odebírat pouze do jídlonosičů v samostatně vymezeném čase 10.30 – 11.00 h.

Podzimní prázdniny

Na dvoutýdenní období distanční výuky navazuje týden se státním svátkem (28. října 2020) a podzimními prázdninami (29. a 30. října 2020). Usnesením vlády ČR z 8. října 2020 se podzimní prázdniny rozšiřují také na dny 26. a 27. října 2020, během nichž distanční výuka probíhat nebude.

Ing. Marcel Gause
ředitel školy

 

  • Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19
  • Usnesení vlády ČR