Organizace výuky v červnu 2020

Vážení rodiče, vážené studentky, vážení studenti,

část školního roku, v níž by měla probíhat výuka ve škole, jde nezadržitelně do finále za podmínek, které nikdo z nás neočekával. Jsou však realitou a omezení z nich vyplývající zásadním způsobem ovlivnila větší část druhého pololetí školního roku. Vnímám obavy, kterými zejména rodiče reagují na danou situaci, jako opodstatněné. Ve škole si jasně uvědomujeme, o co bude příští školní rok náročnější, protože vrátit studenty do běžného režimu po tak dlouhém výpadku pravidelné docházky nebude vůbec snadné, a to jak pro ně samotné, tak i pro vyučující. K režimu, který byl nastolen po vyhlašování vládních opatření v boji s koronavirem, jsme byli přinuceni stejně jako ostatní občané republiky, aniž bychom měli jakýkoliv vliv něco na tom změnit.

Současné rozhodnutí otevřít střední školy i pro žáky nižších ročníků je na první pohled vstřícné. Má však i druhou stránku. Od 1. června nás čekají čtyři týdny kumulovaných maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek, během nichž se v budově školy bude pohybovat značné množství osob, a to při nutnosti dodržet přísné hygienické podmínky. Kromě toho bude velká část pedagogů povinně pověřena prací ve zkušebních komisích, takže představu o smysluplné kontinuální výuce i při dobré vůli nelze naplnit. O blokacích učeben nezbytných pro organizaci zkoušek nemluvě.

Z těchto důvodů bude nabídnuta pouze možnost praktického vyučování pro 1. ročníky v oboru Strojírenství, a to v délce 2 týdnů (první týden od 1. 6., druhý týden od 15. 6.). V případě zájmu se žáci tříd 1Sa a 1Sb přihlásí prostřednictvím elektronického formuláře, a to do pátku 29. 5. 2020 do 10.00 hodin.

Ostatní žáci mají možnost domluvit si individuální konzultace s vyučujícími, a to jak distančně, tak osobně.

Ing. Marcel Gause
ředitel školy