Paměť národa – příběhy našich sousedů

Pokud chceme mladé generaci předat zkušenosti nabyté v minulosti, dejme jí příležitost naslouchat vyprávění pamětníků a jejich vzpomínky přetvořit v příběhy, které sama zpracuje způsobem sobě vlastním. Tak nějak uvažovali autoři projektu „Paměť národa – příběhy našich sousedů“ a společně s žáky základních škol a víceletých gymnázií vytvořili fascinující sbírku příběhů, dokumentující (ne)obyčejný život našich předků, sahající od období německé okupace přes komunistické svévládí až po listopadové události roku 1989.

Bylo nám proto ctí již druhým rokem hostit v našem přednáškovém sále soutěžní přehlídku nejlépe zpracovaných příběhů, zachycených žáky táborských, plánských a veselských škol a být alespoň takto zapojeni do důležité práce organizátorů, díky níž osobní zkušenosti a vzpomínky se jen tak neztratí kdesi v minulosti.

A kdo si z přehlídky odnesl nejvyšší ocenění? Jako nejpovedenější příspěvek byl odbornou porotou vyhodnocen příběhu Otty Rinkeho, syna německého policisty a české švadleny, narozeného v době protektorátu. Příběh zpracovali studenti táborského Gymnázia Pierra de Coubertina Kryštof a Matěj Paštěkovi se svým spolužákem Jakubem Skučkem.

(gau)
Foto: Marcel Gause