Přes Soví hory

Přes Soví hory doly, hlubokými lesy, zasněženou krajinou…

Tak by mohla začínat pohádka, ale my se vraťme do reality: ve dnech 18. – 24. 3. 2018 proběhlo v polské Bielawe 3. mezinárodní projektové setkání projektu IP & IE programu ERASMUS+ KA2,  Partnerství škol. Bielawa leží v Dolním Slezsku právě za Sovími horami. Jeli jsme tam autobusem už tradičně  s mezinárodní posádkou: společně se Slovinci , Němci a Slováky, kteří přistupovali v Praze. S Chorvaty a domácími Poláky jsme se potkali v penzionu na břehu jezera, kde bylo naše týdenní útočiště.

Pracovní  a kulturně poznávací program projektového setkání byl tentokrát ve znamení blížících se Velikonoc: objekty, které jsme v Inventoru vymodelovali a na 3D tiskárnách vytiskli, byly vykrajovací formičky na velikonoční perníčky. Ovšem ne formičky ledajaké, ale ve tvaru jednotlivých států zapojených do našeho projektu. A protože bylo třeba formičky vyzkoušet, pustili jsme se jedno odpoledne do pečení perníků. Na talíři se nám pak sešlo kus Evropy.

Velikonoční tradice velmi podobné ve všech středoevropských zemích jsme představili hlavně německému týmu. Ten totiž tvořili tentokrát žáci speciální třídy, kterou navštěvují imigranti ze Sýrie, Afghánistánu a podobně válkou postižených oblastí. Byla to velká zkušenost pro ně I pro nás, rozhodně těchto 10 kluků se chovalo přátelsky.

Kulturní program zahrnoval take návštěvu Wroclavi, sportovní část proběhla v tanečním studiu, kde jsme se snažili zapamatovat si kroky tance belgijka, trochu připomínal čtverylku.

Celé setkání provázelo mrazivé počasí venku, ale hřejivá přátelská atmosféra během všech projektových aktivit. Na podzim sa tešíme na stretnutie vo Spišskej Novej Vsi J

(tra)
foto: Jiří Dvořák,Dana Kreisingerová