PRESTA zavítala do Tábora

PRESTA neboli PREstižní STAvba je soutěžní přehlídka stavebních projektů pro jižní Čechy. Mezi nimi nechyběly v kategorii STUDENT PRESTA JČ 2016–2018 dvě úspěšně vyhodnocené práce našich studentů Pozemního stavitelství. Mikuláš Ott si odnesl ocenění za projekt rodinné vily, na němž odborná porota ocenila architektonicky čistý a vytříbený styl. Martina Váchová připravila projekt novostavby rodinného domu ve Velkých Bílovicích, který zaujal přehledným a ekonomicky výhodným řešením. Obě práce vedla Ing. Alena Bažantová, učitelka odborných předmětů oboru Pozemní stavitelství na SPŠ Tábor.

Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) jako vyhlašovatel nachystal putovní výstavu nejlepších prací, která v těchto týdnech postupně navštěvuje všechny zapojené organizace do soutěže. SPŠ Tábor se stala jejím hostitelem v průběhu minulého týdne. Na posterech byly k vidění nejlepší projekty realizovaných staveb v jižních Čechách za období 2016–2018 a protože jednou z kategorií byla i soutěž středoškolských a vysokoškolských studentů, zařadili pořadatelé do kolekce nejúspěšnějších dvě zmiňované práce našich „pozemáků“. Najdete je v připojené fotogalerii?

(gau)
Foto: Marcel Gause