Přihlašování k maturitním zkouškám na jarní zkušební termín 2021

Letošní distanční výuce se přizpůsobilo i přihlašování maturantů k jarnímu termínu MZ. Žáci čtvrtých  ročníků obdrželi prostřednictvím systému Edookit přihlášku k MZ i potřebné informace k jejímu vyplnění a odevzdání. Repetenti z minulých termínů MZ se přihlašují sami u zástupkyně ředitele školy Mgr. Trávníčkové.

Pro všechny platí závazný termín: vyplněné přihlášky s podpisem žáků musí být ve škole nejpozději 1.12. 2020.