Příprava k závěrečným zkouškám

Také pro žáky posledního ročníku učebních oborů jsme připravili podmínky, za kterých budou moci vyladit svou přípravu na závěrečné zkoušky, které se s velkou pravděpodobností uskuteční v červnu tohoto roku. Protože se u učebních oborů klade zásadní důraz na praktické činnosti a dovednosti, je příprava na zkoušky z velké části věnována této oblasti. Samozřejmě stranou ale nezůstane ani možnost zopakovat si základní znalosti z odborných teoretických předmětů formou konzultací s příslušnými vyučujícími.

Pro zdárný průběh přípravy, pro niž jsme vyčlenili čtyři týdny v období 11. 5. – 5. 6. 2020, jsme zpracovali závazné pokyny, jejichž znění najdete v příloze této zprávy. Prosíme o jejich prostudování a dodržení všech podmínek. A nezapomeňte na vyplnění čestného prohlášení, které si můžete vytisknout z druhé přílohy k této zprávě.

Věříme, že nabídku využijete a že vám pomůže při zdárném dokončení přípravy na vaše budoucí povolání.

Ing. Marcel Gause
ředitel školy