Pro maturanty

Maturitní práce
  • Termín odevzdání maturitních prací se s ohledem na mimořádná opatření přesouvá z 20. března 2020 na 10. dubna 2020 do 14 hodin .
Seznamy četby
  • Termín odevzdání seznamů četby k maturitní zkoušce do 31. března 2020 zatím platí podle vyhlášky. Bude-li mimořádná situace vyžadovat jeho posunutí, včas zveřejníme případný náhradní termín.