Implementace krajského akčního plánu JčK /IKAP II

Implementace krajského akčního plánu JčK /IKAP II

Po úspěšné realizaci projektu IKAP I pokračujeme v navazujícím projektu IKAP II:
SPŠ strojní a stavební Tábor je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

5. 2. 202115. 2. 2021
Implementace krajského akčního plánu JčK /IKAP I

Implementace krajského akčního plánu JčK /IKAP I

SPŠ strojní a stavební Tábor byla zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílela se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita byla založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity bylo zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

17. 12. 202017. 12. 2020
Zájmové kroužky 2019/20

Zájmové kroužky 2019/20

Ke stávající nabídce zájmových kroužků se nám podařilo přidat od ledna kroužek Průmyslového výtvarnictví a kreslení (nejen) pro architekty a od února kroužek Virtuální reality.

23. 1. 202023. 1. 2020
Kroužky 2019/20

Kroužky 2019/20

Pro školní rok 2019/2020 nabízíme sedm zájmových kroužků. V případě, že vás některý z nich zaujme, kontaktujte vyučujícího kroužku nejpozději do 30. září 2019.

26. 9. 201930. 9. 2019