První rok udržitelnosti

První rok udržitelnosti

Během letošních prázdnin se uzavřel první rok udržitelnosti dvou velkých projektů z IROP, které naše škola realizovala. Pojďme si tedy udělat malou bilanci.

27. 8. 202027. 8. 2020
Nové vybavení školních dílen

Nové vybavení školních dílen

V rámci operačního programu IROP letos završila naše škola dva velké projekty. Jeden řešil modernizaci a stavební úpravy v budově B, druhý projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002642 má název Pořízení strojního vybavení do školních dílen pro praktické vyučování studijních a učebních oborů a v názvu je řečeno, čeho se týká.

17. 6. 201917. 6. 2019
Na průmyslovku bez bariér

Na průmyslovku bez bariér

Každý, kdo pravidelně navštěvuje táborskou SPŠ strojní a stavební, ať už jako žák při výuce, rodič při rodičovských schůzkách nebo kdokoliv při dnech otevřených dveří či odborných seminářích, musí konstatovat, jak se rok od roku škola proměňuje.

17. 5. 201917. 5. 2019
Dvě projektové žádosti výzvy 32 a 33

Dvě projektové žádosti výzvy 32 a 33

V rámci 32./33. výzvy IROP podala SPŠ Tábor dvě projektové žádosti. Díky pečlivé přípravě byly obě kladně vyřízeny, a tak jsme koncem roku 2017 začali s realizací dvou velkých projektů...

9. 2. 20186. 6. 2018