Průmyslovka elektromobilní

Ve středu 24. dubna se na SPŠ Tábor uskutečnila konference o elektromobilitě, kterou ve spolupráci s naší školou uspořádala společnost Rubika Information s.r.o. a Asociace pro elektromobilitu ČR. Cílem konference bylo informovat veřejnost o praktických zkušenostech řidičů, kteří s elektromobily najezdili dohromady více jak 600 tisíc kilometrů a mají tedy k tématu co říct. Nemluvilo se ale jen o zkušenostech. Za Ministerstvo životního prostředí vystoupil Martin Kloz, který představil programy státní podpory alternativním pohonům. Další příspěvky se zaměřily například na to, jak je na tom Česká republiky ve srovnání se světem nebo na čistotu zdrojů, z nichž elektromobily čerpají elektrickou energii pro svůj pohon. V té souvislosti byl přednášejícími kladen důraz na podporu výstavby domácích fotovoltaických elektráren, které mohou výrazně pomoci k zajištění nejen té pravé bezemisní dopravy, ale také tomu, jak jezdit téměř zadarmo.

Svůj příspěvek měla také průmyslovka, která na konferenci odprezentovala nový projekt s názvem Formule e-Junior. Ten spočívá ve vyprojektování dvou typů školního závodního monopostu s elektrickým pohonem pomocí elektromotorů v kolech na zadní nápravě. Jeden bude určen pro základní školy, druhý pro středoškoláky. V projektu ale nejde jen o závodění, ale především o vývoj vlastní originální konstrukce, stavbu celkem čtyř strojů, jejich otestování a vytvoření podmínek pro zapojení dalších škol tak, aby se z něj stal národní projekt.

Součástí konference bylo rovněž slavnostní uvedení do provozu první rychlonabíjecí stanice v Táboře, která je instalována v areálu školy a je veřejně přístupná právě ode dne konání konference. O této události referujeme v samostatném článku.

(gau)
Foto: Marcel Gause