První rok udržitelnosti

Během letošních prázdnin se uzavřel první rok udržitelnosti dvou velkých projektů z IROP, které naše škola realizovala. Pojďme si tedy udělat malou bilanci:

První z projektů, Rekonstrukce interiéru budovy B včetně řešení její bezbariérovosti a vybavení didaktickou technikou, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002668, má svoji náplň přímo v názvu. Vybudováním výtahu, bezbariérového WC a bezbariérového přístupu k odborným učebnám jsme dořešili bezbariérovost v celém areálu školy. Od začátku září až do 10. března se žáci učebních oborů učili v učebnách nově vybavených didaktickou technikou. Při technických předmětech jim pomáhaly i nové pomůcky: simulátor svařování a soubory plně funkčních sestavovatelných konvenčních i CNC obráběcích strojů. Kromě výuky sloužila tato technika též během technických kroužků a během projektových dnů pro žáky spolupracujících ZŠ.

Druhý projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002642 má název Pořízení strojního vybavení do školních dílen pro praktické vyučování studijních a učebních oborů a v názvu je též řečeno, čeho se týká. Dřevařská portálová CNC frézka je využívána k výuce programování, resp. odlaďování CNC programů, ale hlavně pro přesnou výrobu nábytkářských dílů. Využívali ji žáci učebního oboru truhlář, hlavně ve vyšších ročníkách. Letos nebyl otevřen nástavbový obor Nábytkářská a dřevařská výroba, pro který bude mít tento stroj největší využití, ale to nastane už od září následujícího školního roku. S CNC dřevařskou frézkou přímo souvisí nová vzduchotechnika v dílně. Ostatní stroje slouží strojním oborům: během odborného výcviku na nich pracovali žáci oboru Strojní mechanik, během předmětu praxe a v některých hodinách technologie žáci studijního oboru Strojírenství. Jedná se o čtyři konzolové frézky, jeden univerzální hrotový soustruh, vše s digitálním odměřováním a moderním příslušenstvím. A samozřejmě kromě výuky našly stroje uplatnění i při projektových dnech pro žáky ZŠ a v technických kroužcích.

Uzavření škol v souvislosti s pandemií Covid-19 slibně rozvinuté aktivity přerušilo. Nevadí, v následujícím školním roce v nich budeme pokračovat.