Sametový happening

V pátek 15. listopadu 2019 se naše škola připojila k celorepublikové akci – Sametový happening, která připomněla 30. výročí sametové revoluce.

Všichni studenti se sešli na školním hřišti, kde po zaznění státní hymny vyslechli úvodní řeč zástupkyně ředitele školy. Poté následovalo přečtení úryvků z prvního novoročního projevu prezidenta Václava Havla z roku 1990. Na závěr celého setkání proběhlo cinkání klíči. Proč zrovna zvonění klíči? Jedním ze symbolů sametové revoluce se stal právě cinkot klíčů. Lidé svazky vytahovali během demonstrací na náměstích po celé republice a cinkotem dávali najevo, že komunistickému režimu odzvonilo. Zvonění klíči v sobě neslo touhu po změně a atmosféru naděje, která prostupovala všechny listopadové demonstrace.

Touto akcí se završila série akcí, kterými si studenti měli připomenout poválečné politické a kulturní změny naší země.

(krm)
foto: Libor Borč