Seznam přijatých do učebních oborů 2021/2022

Pro školní rok 2020/2021 byli do učebních oborů přijati uchazeči, jejichž seznam je přílohou tohoto článku.

PŘIJATÍ UCHAZEČI

• ti, kteří úspěšně splnili přijímací zkoušky a mají zájem o studium na naší škole, odevzdají zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tedy do 3. 6. 2021,
• zápisové lístky odevzdávejte na podatelně školy (přízemí, prosklené dveře), odevzdáním zápisového lístku se od 1. 9. 2021 stáváte žákem školy

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI

• nepřijatým uchazečům doporučujeme, pokud je to v jejich možnostech, vyzvednout si osobně rozhodnutí o nepřijetí v den zveřejnění  výsledků, tedy nejpozději do pátku 21. 5. 2021 v kanceláři A 219, kde současně mohou odevzdat Odvolání, které buď přinesou vyplněné s sebou, nebo pro ně bude připravené na místě
• těm, kteří nevyužijí předchozí možnosti, budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou následující pracovní den,
• písemné odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí,
• rozhodnutí odeslané poštou, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené,
• ředitel školy odvolání proti rozhodnutí vyhoví v případě, že existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek, nebo jej vzal zpět a uchazeč, který podal odvolání, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

ÚŘEDNÍ HODINY

• od 21. 5. 2021 bude ohledně přijímacího řízení (zápisové lístky, odvolání,…) k dispozici služba v kanceláři  A 219 v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin.

KONTAKT

• telefon: 381 500 033
• mobil: 775 711 798
• e-mail: info@sps-tabor.cz


VÝSLEDKOVÉ LISTINY

• do studijního oboru 33-56-H/01 Truhlář je přijato 24 uchazečů,
• do studijního oboru 36-67-H/01 Zedník je přijato 9 uchazečů,
• do studijního oboru 36-64-H/01 Tesař je přijato 20 uchazečů,
• do studijního oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik je přijato 10 uchazečů.