Události na Květen 2019

 • -
  První máj
 • -
  Maturitní zkoušky - didaktické testy
  Mimořádný rozvrh
 • -
  ERASMUS+
  Maturitní zkoušky - didaktické testy
 • -
  Maturitní zkoušky - Matematika+
  Projektový den pro ZŠ Tábor, Husova
 • -
  Exkurze pro strojaře
 • -
  Den vítězství
 • -
  Odborná exkurze pro 3La
 • -
  Projektový den pro ZŠ Tábor, Husova
  Souvislá odborná praxe
  SUSO - soutěž odborných dovedností
 • -
  5. projektový den pro ZŠ Sepekov
  Technika-energetika-stavby
  Výměnná návštěva Slovinska
 • -
  Souvislé odborné praxe
 • -
  Dvoudenní workshop SPŠ Tábor + ZŠ Tábor Husova
 • -
  start 8.ročníku Czech New Energies Rallye
 • -
  Rozšíření profesní kvalifikace
 • -
  Fotbalová kvalifikace do republikového finále
  Maturitní zkoušky - obhajoby maturitních prací
 • -
  Maturitní zkoušky
  Uzavření klasifikace a docházky pro 3Tr a 3SmTZ
 • -
  Maturitní vysvědčení
 • -
  Maturitní zkoušky
 • -
  Maturitní zkoušky
  Souvislá odborná praxe druhého ročníku technického lycea
  Souvislá týdenní praxe
 • -
  Klasifikační porada pro třídy 3Tr a 3SmTZ
  Maturitní zkoušky
 • -
  Maturitní zkoušky
  Školská rada
  Závěrečná vysvědčení za 3. ročník pro učební obory