Sportovní testy prvních ročníků

SPŠ Tábor je sice technickou školou, ale sport má mezi studenty i učiteli dlouholetou tradici. Stačí vzpomenout nepřeberné množství úspěchů na regionální a celostátní úrovni našich týmů i jednotlivců. Abychom dokázali navázat na tyto výsledky, každoročně hledáme mezi nově příchozími studenty talentované sportovce, kteří budou v budoucnu schopni zastoupit své starší kamarády.

Při testování učitelé tělesné výchovy hledají houževnaté a pohybově nadané chlapce a dívky. K tomu slouží zjištění jejich výbušnosti a rychlosti při sprintu, testuje se také síla nebo schopnost koordinace pohybu při skoku dalekém nebo vrhu s pěti, resp. tří kilogramovou koulí.

Samozřejmě v tuto chvíli nejde o výkony, které by měly vliv na hodnocení studentů. Důležité je vzbudit v nich zájem o sportování a hned od začátku vnímat průmyslovku jako svou školu, kterou mohou reprezentovat v oblasti, která je jim blízká.

(gau)
Foto: Marcel Gause