SPŠ Tábor zveřejňuje výroční zprávu

Výroční zpráva každoročně mapuje průběh školního roku, podává přehled o průběhu a výsledcích výchovně vzdělávacího procesu, zachycuje všechny podstatné aktivity školy včetně mimoškolních nebo investičních, popisuje projektovou činnost a představuje základní parametry hospodaření. Přesto se ta poslední za školní rok 2020/2021 od předchozích liší. Výuku zásadním způsobem zasáhla pandemie koronaviru a způsobila s tím související uzavření škol, trvající bez šesti úvodních týdnů téměř po celou dobu původně plánované doby 40 týdnů. Distanční výuka, na kterou musely přejít všechny stupně škol, střední nevyjímaje, znamenala pro učitele, žáky i jejich rodiče přizpůsobit se zcela novým podmínkám a pokusit se v omezeném virtuálním on-line prostoru splnit alespoň podstatnou část toho, co předepisují školní vzdělávací programy. Nejvíce tak byly postiženy praktické činnosti v laboratořích, ateliérech a dílnách. Proto SPŠ Tábor kladla největší důraz na zajištění praxe, a to jak u učebních, tak i u maturitních oborů. Hrozící ztráty se nakonec podařilo minimalizovat i za přispění partnerských firem, o čemž vypovídají výsledky maturitních a závěrečných zkoušek a kvalita předvedených obhajob ročníkových prací včetně úspěchu v krajském kole studentské odborné činnosti SOČ. Bohužel daná situace neumožnila realizovat plánované exkurze, návštěvy divadel nebo odborné semináře. O to více se těšíme na tento školní rok, který se snad svým průběhem co nejvíce přiblíží dřívějšímu standardu a vrátí nás opět do normálu.

(gau)