Upřesnění činnosti školy v době omezení volného pohybu osob

Na základě usnesení vlády z 15. 3. 2020 platí s účinností od 16. 3. 2020 od 00.00 hodin do 24. 3. 2020 do 06.00 hodin zákaz volného pohybu osob s výjimkou cest do zaměstnání a nezbytných cest pro zajištění životních potřeb za předpokladu, že bude minimalizován kontakt osob za důsledného dodržování hygienických zásad bránících šíření koronaviru. V reakci na toto usnesení jsem rozhodl:

  • ruší se pravidelné porady pedagogických pracovníků, původně plánované na období až do znovuotevření škol,
  • veškerá komunikace pedagogických pracovníků s vedením školy i jejich vzájemná bude v tomto období probíhat až na opodstatněné výjimky pouze v elektronické nebo telefonické podobě,
  • stejně tak bude probíhat komunikace pedagogů s rodiči a žáky,
  • všechny budovy školy i domov mládeže včetně tělocvičen a školní jídelny zůstanou veřejnosti nepřístupné, osobní jednání proběhne jen ve skutečně výjimečných případech,
  • nepedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci budou vykonávat činnosti na pracovišti v běžném rozsahu své pracovní doby tak, aby omezili vzájemný kontakt na minimum
  • pro komunikaci s kanceláří školy používejte telefonní číslo 775 711 798.

Dále zůstává v platnosti, že pedagogové zadávají elektronicky svým žákům úkoly v rozsahu a v době, odpovídající jejich rozvrhu, a že plnění úkolů včetně dodržení termínů důsledně kontrolují a vyhodnocují. O své činnosti podávají pověřenému zástupci ředitele školy písemnou zprávu na předepsaném formuláři, a to vždy na konci pracovního týdne.

Ing. Marcel Gause
ředitel školy