Videoseriál: Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství se řadí k těm maturitním oborům, kde je hlavní důraz kladen na odbornost. V tomto případě tedy na oblast stavebnictví. Absolventi se připravují k dalšímu studiu na vysoké škole nebo k nástupu do praxe, například jako projektanti nebo členové architektonických týmů, případně jako technici stavebních firem. Uplatnění najdou také v památkové péči, v geodetických kancelářích nebo na katastrálních úřadech.

Jejich základní kompetencí je vedle znalosti technologie, materiálů a stavební mechaniky také ovládání grafických softwarů jako AutoCad a ArchiCad, v současnosti rozšířených o prvky virtuální reality při práci se systémy BIM. Během studia pracují na komplexních projektech, zahrnujících vypracování studie, konstrukční činnosti nebo návrh interiéru, včetně ekonomického zhodnocení stavby. Při projektování je kladen důraz nejen na moderní technologie, ale také na šetrný přístup k přírodě a energetickým zdrojům.

Studenti Pozemního stavitelství mohou využívat nejmodernější školní vybavení. Ke zhmotnění svých vizí mají k dispozici průmyslovou práškovou 3D tiskárnu a několik menších tiskáren s plastovým filamentem. Ve školní 3D tiskové farmě neschází ani resinová tiskárna. Při stavbě modelů studenti ale nepohrdnou ani papírem, nůžkami a lepidlem. To zejména, když připravují práce do soutěže středoškoláků o nejlepší lepenkový model. Nejedná se ovšem o jedinou soutěž, jíž se každoročně zúčastní. Opakovaně se umisťují na předních příčkách středoškolské odborné činnosti, vozí pódiová umístění z akce Hala roku na Stavební fakultě ČVUT Praha a zpracovávají postery a projekty pro soutěže Presta nebo Velux.

Nedílnou součástí výuky jsou odborné přednášky a semináře partnerských firem, na něž navazuje bohatě dotovaná odborná praxe na školních pracovištích, doplněná ve druhém a třetím ročníku o měsíční stáže u smluvních stavebních firem. Podle dostupných informací je počet hodin praktických činností v rámci celé České republiky na táborské střední průmyslové škole nejvyšší. Taková je naše cesta ke zrodu odborníků pro české stavebnictví.

(gau)

Podrobnější informace k Pozemnímu stavitelství najdete ZDE

Z již uveřejněných dílů videoseriálu o táborské průmyslovce můžete sledovat:

Díl 1 – Vítejte na průmyslovce

Díl 2 – Technické lyceum

Díl 3 – Pozemní stavitelství

Díl 4 – Strojírenství

Díl 5 – Truhlář, tesař, zedník

Díl 6 – Strojní mechanik, klempíř 

Díl 7 – Domov mládeže 

Díl 8 – Mimoškolní aktivity