Videoseriál: Technické lyceum

Technické lyceum

Technické lyceum je maturitní obor gymnaziálního typu. Je tedy vhodný pro technicky nevyhraněné uchazeče, navíc s vážným zájmem o pokračování studia na technické vysoké škole. Nosnými předměty jsou matematika, fyzika, výpočetní technika s důrazem na počítačovou grafiku. Přestože v učebním plánu Technického lycea nenajdete příliš ryze odborných předmětů, je výuka v duchu tradice průmyslovky pojímána prakticky. Studenti provádějí řadu měření, pokusů nebo laboratorních zkoušek. Z analýzy výsledků pak formulují závěry ve svých laboratorních protokolech. Takto nabyté zkušenosti pak snadno zhodnotí při účasti v technických soutěžích, ale i ve svém dlouhodobém maturitním projektu.

Aby si během studia každý ze studentů našel oblast svého zájmu, případně následného studia na vysoké škole, po úvodním společném ročníku si volí jedno ze čtyř zaměření:

  • Programování a výpočetní technika
  • Elektrotechnika
  • Stavebnictví
  • Architektura a umění

Především pro děvčata, i když nejen pro ně, je určeno zaměření na architekturu a umění, obsahující kromě jiného průmyslový design, výtvarnictví i stavebnictví, doplněné o činnosti ve školním studiu virtuální reality. Pro zájemce pořádáme přípravné kurzy na talentové zkoušky, nezbytné pro úspěšný vstup na fakultu architektury. Všichni maturanti z Technického lycea na závěr studia obhajují dlouhodobý projekt, obsahově nejčastěji odpovídající volbě těchto zaměření.

(gau)

 

Podrobnější informace k Technickému lyceu najdete ZDE

Z následujících dílů videoseriálu o táborské průmyslovce můžete sledovat:

Díl 1 – Vítejte na průmyslovce

Díl 2 – Technické lyceum

Díl 3 – Pozemní stavitelství

Díl 4 – Strojírenství

Díl 5 – Truhlář, tesař, zedník

Díl 6 – Strojní mechanik, klempíř 

Díl 7 – Domov mládeže 

Díl 8 – Mimoškolní aktivity