Virtuálně reálné zážitky

Kdo se v sobotu 18. ledna dostavil na den otevřených dveří naší školy, mohl si osobně vyzkoušet, jaké to je pohybovat se ve virtuálním prostředí. Stačilo nasadit si brýle, vzít do ruky joystick a nechat se vtáhnout do počítačem simulovaného světa. Atraktivní zážitek lákal nejen kluky a holky, určité obavy a ostych rychle překonávali i jejich rodiče. O nově rodící se školní laboratoři více řekl Mgr. Miroslav Candra, s jehož nedávným nástupem na post odborného učitele je příchod této technologie budoucnosti na SPŠ Tábor úzce spojován.

„Aktuálně máme k dispozici set virtuálních brýlí složený z typů Acer OJO 500 a Oculust Quest. Investovali jsme také do softwaru, který umožňuje více uživatelům najednou sdílet společný virtuální prostor. Toto řešení je ideální pro výuku, kdy učitel vysvětluje princip fungování například spalovacího motoru a žáci včetně učitele mají před sebou jeho trojrozměrný model, který si mohou rozebírat a prohlížet ze všech stran.“

Nejde však jen o názorné ukázky principu činnosti a konstrukce strojů. Studenti dostávají do rukou nástroj, který je naprosto přirozeně, s neuvěřitelně reálnou prostorovou vizualizací vtáhne do nitra stavebních projektů, tedy do další ze vzdělávacích aktivit SPŠ Tábor.

„Jsme ve stádiu, kdy začínáme virtuální realitu postupně integrovat do výuky. Naši strojaři i stavaři se naučí nejen konstruovat nebo projektovat ve 3D programech. Převedením svých projektů do virtuální reality si snadno zkontrolují uskutečnitelnost vlastních představ, případně rychle odhalí nedostatky, které lze odstranit ještě před finalizací projektu. Navíc se s postupně rostoucí databází modelů a virtuálních prostředí přímo nabízí využití této didaktické pomůcky v dalších předmětech. Třeba ve fyzice nebo v rámci výuky architektury a designu. Na své si s virtuální realitou přijdou také programátoři a studenti se zájmem o kybernetiku a robotiku,“ dodává Mgr. Candra.

(gau)
(foto: Marcel Gause)