Virtuální realita jako součást maturitní zkoušky

Je zajímavé sledovat vývoj nových technologií, jakým způsobem nacházejí využití v praxi a jak se prosazují ve výuce na středních školách. Jednou z takových progresivních technologii, kterou již aktivně využíváme, je virtuální a rozšířená realita.

Její praktickou aplikaci předvedla ve své maturitní práci letošní absolventka Hana Farová, která před maturitní komisí spojila obhajobu studie bytového domu právě s virtuální realitou. Členové komise se tak mohli doslova projít návrhem domu i jeho bezprostředního okolí a přesvědčit se na vlastní oči, jak uživatelsky vstřícná jsou všechna navrhovaná řešení. Pomohlo k tomu na rozdíl od běžných 3D programů, které procházku domem sice také umožňují, že tentokrát nezůstalo u pouhé projekce pomocí 2D monitoru a obrázku na plátně. Díky virtuální realitě se vnímání prostoru posouvá na výrazně vyšší úroveň a umožňuje každému i bez potřeby zvládat prostorovou představivost rozhodnout například o budoucí podobě interiéru svého bytu nebo o tvarové vhodnosti navržené strojní součásti.

A ještě jedna informace pro technické nadšence – SPŠ Tábor aktuálně využívá řešení od Virtual labu a studenti pracují v metaverzu Neos, jehož velkou předností je rychlý import 3D objektů a snadné zobrazení.

(can)
foto: Miroslav Candra