Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Po vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 zůstává pro uchazeče o maturitní a učební obory k dispozici ještě několik volných míst. V této souvislosti vyhlašuje SPŠ Tábor 2. kolo přijímacího řízení a stanovuje podmínky pro přijetí ve druhém kole. Termín pro odevzdání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení je 13. května 2022.

Ve 2. kole přijímacího řízení se přijímací test nekoná. Pro stanovení pořadí uchazečů maturitního oboru Strojírenství budou využity jejich výsledky jednotné přijímací zkoušky z 1. kola doložené výpisem výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou.