Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2019 – Aktualizováno

SPŠ Tábor zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20. V příloze této stránky najdete výsledkové listiny přijímacího řízení. Podmínky pro přijetí byly stanoveny předpisem, zveřejněným školou dne 31. ledna 2019.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Do 15. 5. 2019 bude ohledně přijímacího řízení (zápisové lístky, odvolání, …) k dispozici služba v kanceláři SPŠ v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin.

Bližší informace k dalšímu postupu během přijímacího řízení naleznete ZDE.

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670
V Táboře, dne 29. dubna 2019
(k tomuto datu jsou rovněž platné seznamy zveřejněné jako níže uvedené přílohy)

VÝSLEDKOVÉ LISTINY

TECHNICKÉ LYCEUM

STROJÍRENSTVÍ

STAVEBNICTVÍ

UČEBNÍ OBORY

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

pravděpodobně jste zaregistrovali, že se na našich stránkách objevilo chybové hlášení u přílohy s výsledky přijímacího řízení na obor Stavebnictví. V průběhu dne jsme se pokusili chybu napravit, abychom zveřejnili výsledky pro všechny obory pokud možno ve stejný čas. První pokus však nebyl úspěšný a stále se objevovalo chybové hlášení nebo naskočila tabulka, v níž však nebyla správně přiřazena identifikační čísla nebo některá scházela. Proto jsme museli tuto přílohu až do úplného vyřešení problému na webu odstavit.

Moc se omlouváme těm, kteří na konečný výsledek přijímacího řízení na obor Stavebnictví museli čekat mnohem déle než uchazeči o ostatní obory. Děkujeme všem za trpělivost a také těm rodičům, kteří nás upozornili na nefungující přílohu, případně na odlišná identifikační čísla v tabulce.

Ing. Marcel Gause
ředitel školy
29. dubna 2019