Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek 2022/2023

SPŠ Tábor zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23. Výsledkové listiny jsou k dispozici v příloze této stránky. Jak dále postupovat se dozvíte v následujících řádcích. 

PŘIJATÍ UCHAZEČI

• ti, kteří úspěšně splnili přijímací zkoušky a mají zájem o studium na naší škole, odevzdají zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tedy do 13. 5. 2022,
• zápisové lístky odevzdávejte na podatelně školy (přízemí, prosklené dveře), odevzdáním zápisového lístku se od 1. 9. 2022 stáváte žákem školy

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI
• nepřijatým uchazečům doporučujeme, pokud je to v jejich možnostech, vyzvednout si osobně rozhodnutí o nepřijetí v den zveřejnění výsledků nebo nejpozději do pondělí 2. 5. 2022 v kanceláři A 219, kde současně mohou odevzdat Odvolání-Žádost o vydání nového rozhodnutí, které buď přinesou vyplněné s sebou, nebo pro ně bude připravené na místě
• těm, kteří nevyužijí předchozí možnosti, budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána doporučenou poštou
• písemné odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí,
• rozhodnutí odeslané poštou, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené,
• ředitel školy odvolání proti rozhodnutí vyhoví v případě, že existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek, nebo jej vzal zpět, a uchazeč, který podal odvolání, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

ÚŘEDNÍ HODINY

• od 2. 5. 2022 bude ohledně přijímacího řízení (zápisové lístky, odvolání,…) k dispozici služba v kanceláři  A 219 v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin.

KONTAKT

• telefon: 381 500 033
• mobil: 775 711 798

• e-mail: info@sps-tabor.cz


VÝSLEDKOVÉ LISTINY

78-42-M/01 – Technické lyceum 

23-41-M/01 – Strojírenství 

36-47-M/01 – Stavebnictví 

33-42-L/51 – Nábytkářská a dřevařská výroba