Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek

SPŠ Tábor zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/21. Výsledkové listiny jsou k dispozici v příloze této stránky. Jak dále postupovat se dozvíte v následujících řádcích. 

PŘIJATÍ UCHAZEČI

• ti, kteří úspěšně splnili přijímací zkoušky a mají zájem o studium na naší škole, odevzdají zápisový lístek do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tedy do 23. 6. 2020,
• zápisové lístky odevzdávejte na podatelně školy (přízemí, prosklené dveře), odevzdáním zápisového lístku se od 1.9. 2020 stáváte žákem školy

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI

• z důvodu změny vyhlášky se v letošním školním roce nepodává odvolání proti nepřijetí, ale žádost o nové rozhodnutí o přijetí,
• nepřijatým uchazečům doporučujeme, pokud je to v jejich možnostech, vyzvednout si osobně rozhodnutí o nepřijetí v den zveřejnění výsledků, tedy 16. 6. 2020 v kanceláři A 219, kde současně mohou odevzdat žádost o nové rozhodnutí o přijetí
• těm, kteří nevyužijí předchozí možnosti, budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou následující den,
• písemnou žádost o vydání nového rozhodnutí o přijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí,
• rozhodnutí odeslané poštou, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené,
• ředitel školy žádosti o vydání nového rozhodnutí vyhoví v případě, že existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej vzal zpět, a uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

ÚŘEDNÍ HODINY

• ve dnech od 16. 6. 2020 do 23. 6. 2020 bude ohledně přijímacího řízení (zápisové lístky, žádosti o nové rozhodnutí,…) k dispozici služba v kanceláři  A 219 v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin.

KONTAKT

• telefon: 381 500 033
• mobil: 775 711 798
• e-mail: info@sps-tabor.cz


VÝSLEDKOVÉ LISTINY

• do studijního oboru 78-42-M/01 Technické lyceum je přijato 60 uchazečů,
• do studijního oboru 23-41-M/01 Strojírenství je přijato 60 uchazečů,
• do studijního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví – pozemní stavitelství je přijato 30 uchazečů,
• do studijního oboru 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba je přijato 9 uchazečů.